TT Vasumweg 114
1033 SH
Tel. 088 - 6464696
Fax. 020 - 4630498
Email: info@pcl.nl
leftTop

Your Personal Drive


Leasecalculator


Occasions


Fleetdesk


leftBottom
 
rightTop
rightTop

Bel ons voor een persoonlijke intake.

Of vul hier ons
online intakeformulier in!
 
rightBottom
 
contentTop

PCL Voordelen!

DE VOORDELEN VAN PERSONAL CAR LEASE:


     √    Online en persoonlijk

     √    Geen zorgen

     √    Eerlijke prijs

     √    Op maat

     √    Duurzaam en mobiel


YOUR PERSONAL CAR LEASE - YOUR PERSONAL DRIVE


Your Personal Drive - De voordelen van Personal Car Lease


√    Online en op uw autobeleid leaseauto's berekenen
√    Your Personal consultant
√    Vaste leaseprijzen gedurende leasecontract
√    Altijd een Your Personal leaseproduct; altijd op maat
√    Dienstverlening wordt vastgelegd in Your Personal Service Level Agreement
√    Your Personal rapportages en incident signaleringen
√    Online inzage in Your Personal gegevens
√    Snelle acceptatie nieuwe klanten
√    Géén onverwachte kosten
√    Wij meten Your Personal tevredenheid en die van uw berijders
√    Merk- en bankonafhankelijk sinds 1990
√    Ontwikkeling en uitvoering van mobiliteits- en of duurzaamheidsplan


Online en persoonlijk


YOUR PERSONAL LEASEPRIJS ONLINE
Op dit moment zijn er ongeveer 10 leasemaatschappijen die de klant op internet in de gelegenheid stellen om leaseprijzen te berekenen. Allemaal hanteren zij een standaard leaseproduct met standaard voorwaarden. Deze verschillen onderling  sterk. Het is niet mogelijk om het leaseproduct aan te passen op uw wensen. Wilt u de verzekering wel opgenomen hebben in het leasetarief? Denkt u het onderhoud of de banden zelf goedkoper te kunnen regelen? Heeft u zelf een tweede auto en hoeft u dus geen vervangend vervoer?

Waarom zou u hiervoor dan betalen?
Bij Personal Car Lease kunt u een leasecalculator inregelen gebaseerd op uw eigen voorkeuren.  U geeft aan welke componenten en opties u in uw leasecontract opgenomen wilt hebben. Wij zorgen er dan voor dat  Your Personal leasecalculator binnen één werkdag operationeel is.

Ook kan de calculator volledig uitvoering geven aan uw autobeleid op de zaak. Berijders kunnen  met hun eigen inlogcode een auto uitkiezen, rekening houdende met hun norm en restricties. Uw norm en uw restricties vanzelfsprekend.  Tevens kan de berijder zijn of haar privé kosten per maand bepalen en daar zelfs een auto op uitzoeken.

klik hier om uw eigen prijsboek op onze calculator aan te vragen.

Klik hier om onze leasecalculator alvast te proberen op ons algemene prijsboek


YOUR PERSONAL CONSULTANT
Bij Personal Car Lease heeft u uw eigen Account manager / Lease consultant. Deze consultant neemt adviseert, rapporteerd en informeert u over de beste keuzes ten behoeve van uw leasebeleid. Rapportage en analyse kunnen op maat aangeleverd worden en onze consultants zorgen voor een zorgeloos mobiliteitsplan.


ONLINE INZAGE IN YOUR PERSONAL GEGEVENS
Veel effort hebben wij gestopt in het door onszelf ontwikkelde klantinformatiesysteem op internet (wij noemen het ons Management Informatie Systeem). Via internet kan de klant alle benodigde informatie betreffende haar wagenpark terugvinden, zoals:

Autogegevens

 • Leasecontractgegevens
 • Facturen en facturatiegegevens
 • Overzichten van kostensoorten en kostenplaatsen
 • Berijdersoverzichten
 • Auto’s in bestelling
 • Auto’s in uitloopfase

Tevens kan de klant mutaties doorgeven, zoals bijvoorbeeld:

 • Contractwijzigingen
 • Berijdermutaties
 • Kostenplaatsmutaties enz.

BOVEN

Geen zorgenEN EEN Eerlijke prijs


GÉÉN ONVERWACHTE KOSTEN
De leaseprijs is de leaseprijs. Daar staan wij voor. Toch zijn extra kosten niet te voorkomen. Denk hierbij aan een eigen risico in geval van schade, bekeuringen of structureel meer gereden kilometers dan vooraf ingeschat. Personal Car Lease is wel transparant in welke kosten aan een klant doorbelast kunnen worden (afhankelijk van de in de leaseprijs opgenomen kostencomponenten en gemaakte afspraken):

Structurele landelijke verhogingen van verzekeringstarieven

 • Structurele afwijkingen van het kilometrage (wordt vooraf vastgelegd met de klant in de SLA)
 • Eigen risico in verband met schadegevallen
 • Bekeuringen
 • Verlies van kentekenbewijs
 • Wijzigingen vanuit overheidswegen (wegenbelasting, BPM of overige belastingen)


Personal Car Lease zal uitdrukkelijk NIET kosten doorbelasten in verband met:

 • Rentefluctuaties gedurende het contract
 • Wijzingen in de kosten van onderhoud en banden als gevolg van inflatie
 • Jaarlijkse indexeringen van management fee of administratiekosten
 • Versturen van verklaring van schadevrij rijden
 • Versturen van toestemming parkeerbeheer


VbalansASTE LEASEPRIJZEN
Dit lijkt logisch, maar dat is het niet. Veel aanbieders verhogen gedurende de looptijd van een leasecontract de leaseprijs als gevolg van rentestijgingen, inflatie of hogere administratiekosten. Dat doet Personal Car Lease expliciet niet. Slechts in de volgende gevallen kan Personal Car Lease de leaseprijs tussentijds aanpassen:

√ wijzigingen in belastingen
√ verslechtering van de structurele schadelast in Nederland
√ afwijking in het werkelijk kilometrage ten opzichte van het contractkilometrage > 15%


MERK- EN BANKONAFHANKELIJK SINDS 1990
Personal Car Lease bestaat sinds 1990 en is volledig onafhankelijk van fabrikanten of banken.  Personal Car Lease is een platte, eenvoudige en transparante organisatie die GEEN onderdeel is van een grotere groep van bedrijven. What you see is what you get! Een pure specialist in wagenparkbeheer en leasing.

SNELLE ACCEPTATIE VAN NIEUWE KLANTEN
Het is niet altijd gemakkelijk om klant te worden van een leasemaatschappij. Vaak moet heel veel informatie worden overlegd en is er sprake van een ongrijpbaar beslissingstraject bij de betreffende maatschappij. Ook bij Personal Car Lease is dat niet altijd gemakkelijk, maar wij beloven u wel dat wij binnen twee werkdagen (vaak binnen één dag), uw aanvraag behandeld hebben.

BOVEN

Op maat


ALTIJD EEN YOUR PERSONAL  LEASEPRODUCT; ALTIJD OP MAAT
Klanten bij Personal Car Lease krijgen allemaal een leaseproduct op maat. Wij kennen geen verplichte componenten. 82% van onze klanten heeft een specifieke leaseoplossing op maat. Een indicatie dat klanten hier echt behoefte aan hebben. Wat levert u maatwerk op?

 • Lagere interne kosten door maatwerk facturatie of volledig geautomatiseerde inlees van facturen in uw financieel systeem
 • Automatische signalering van excessen in uw wagenpark. U hoeft zelf niet te zoeken, u wordt er op gewezen
 • Volledige ondersteuning op autokeuze-proces van uw berijders
 • Minimaliseren van de totale kosten van uw wagenpark. Per component bekijken wij wat voor u de voordeligste uitkomst zal hebben
 • Per activiteit worden de wensen van de klant in kaart gebracht. PCL houdt rekening met bestaande relaties met dealerbedrijven, bandenbedrijven etc.


YOUR PERSONAL RAPPORTAGES EN INCIDENTEN SIGNALERINGEN
Personal Car Lease heeft een unieke signaleringstool ontwikkeld waarmee maandelijks via email de klant geïnformeerd wordt over de stand van zaken van het wagenpark en over de incidenten die hebben plaatsgehad. Dit rapport kan op verzoek van de klant aangepast worden aan haar specifieke wensen.

Uniek is dat dit rapport, voordat het verstuurd wordt aan de klant, eerst ontvangen wordt door uw eigen accountmanager bij Personal Car Lease. De accountmanager beoordeelt de kencijfers en bekijkt of er sprake is van excessen.  Indien dit het geval is, zal de accountmanager onderzoeken wie of wat het exces heeft veroorzaakt en zal dit in het rapport aan de klant melden. Wij noemen dit “Interventies”. Door deze interventies, bewijzen wij ons pro-actieve wagenparkbeheer aan onze klanten.


DIENSTVERLENING VASTGELEGD IN YOUR PERSONAL SERVICE LEVEL AGREEMENT
Voor iedere klant met een oplossing op maat wordt de afgesproken dienstverlening vastgelegd in een klantspecifieke Service Level Agreement (SLA). Deze SLA vormt de basis voor de inrichting van ons leasesysteem.  Op deze wijze borgen wij dat de klantafspraken integraal worden doorgevoerd en conform afspraak wordt gehandeld. De SLA vormt vanzelfsprekend een integraal onderdeel  van ons kwaliteitmanagementsysteem.

Tevens is het lease- of autobeleid van uw onderneming een onderdeel van onze SLA. Uw eigen beleid wordt op deze wijze vertaald in de leasecalculator. Via deze portal kunnen uw medewerkers, onder uw eigen condities (bijvoorbeeld norm, maximale eigen bijdrage, maximale Co-2 uitstoot, uitsluitingen van modellen of merken) in hun eigen tijd een nieuwe leaseauto uitzoeken.

Éénmaal per jaar (of zoveel vaker als door de klant gewenst) wordt de SLA gereviseerd. De basis voor deze revisie is de  beoordeling van de dienstverlening  van Personal Car Lease door de klant, het bespreekbaar maken van verbeterpunten en eventuele wijzigingen in de klantsituatie.


BOVEN

Duurzaam en Mobiel


YOUR PERSONAL CONSULTANT VOOR ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN MOBILITEITS- EN OF DUURZAAMHEIDSPLAN
Veel van onze grotere klanten worden geconfronteerd met het moeten implementeren van een duurzaamheidsplan of het opstellen van een duurzaamheidsparagraaf. In veel publieke aanbestedingstrajecten is een geïmplementeerd duurzaamheidsplan een uitsluitende voorwaarde geworden.

Als eerste leasemaatschappijen in Nederland heeft Personal Car Lease een duurzaam mobiliteitsplan ontwikkeld. Wij helpen onze klanten met een 0-meting, het formuleren van doelstellingen, het opstellen van beleid, het registreren,  het evalueren  en het eventueel bijsturen.  De rapportages kunnen worden gebruikt voor de verantwoording richting uw stakeholders. Kortom: een volledig geïmplementeerd duurzaam mobiliteitsplan. Onze gespecialiseerde accountmanager verteld u hier graag meer over.


BOVENPCL Leasecalculator

PCL intakeformulier

Over Personal Car Lease
 

 
 
contentBottom
 
 
Personal Car Lease     TT Vasumweg 114     1033 SH Amsterdam     Disclaimer     Sitemap      Links
Home

© 2013 Personal Car Lease - 088 - 6464696