TT Vasumweg 114
1033 SH
Tel. 088 - 6464696
Fax. 020 - 4630498
Email: info@pcl.nl
leftTop

Your Personal Drive


Leasecalculator


Occasions


Fleetdesk


leftBottom
 
rightTop
rightTop

Bel ons voor een persoonlijke intake.

Of vul hier ons
online intakeformulier in!
 
rightBottom
 
contentTop
Belastingmaategelen 2010 - 2013

Belastingmaategelen 2010 - 2013

Belastingmaategelen 2010 - 2013

BPM Aanschafbelasting

In de jaren 2010 t/m 2013 lopen twee ontwikkelingen door elkaar heen die van invloed zijn op de tarieven van de BPM:
1. De omzetting van BPM naar de Houderschapsbelasting (HSB) in aanloop naar de kilometerprijs leidt ertoe dat de overheidsinkomsten uit BPM van 2008 t/m 2012 jaarlijks met 5% van de BPM-opbrengst van 2007 afnemen (€ 180 mln). Voor 2013 is een afname van 12,5% aangekondigd (€ 450 mln). Het is de bedoeling dat ook na 2013 de BPM jaarlijks met 12,5% (t.o.v. 2007) afneemt tot 0% in 2018.
2. De ombouw van de grondslag van de BPM naar CO2-uitstoot vindt stapsgewijs plaats, waarbij het BPM-percentage dat gebaseerd is op de netto catalogusprijs versneld wordt afgebouwd (ten opzichte van alleen ombouw) en er een nieuwe heffingsgrondslag op basis van CO2 wordt geïntroduceerd. In 2013 zal de BPM volledig op CO2-uitstoot van de auto zijn gebaseerd.

CO2-heffingsgrondslag in de BPM

De op CO2 gebaseerde BPM begint bij 111 (benzine) respectievelijk 96 gram (diesel) CO2-uitstoot per kilometer. Voor beide brandstofsoorten zijn er drie schijven. Boven de grens van zo’n schijf wordt iedere gram CO2 extra zwaar belast. Hiermee is het systeem progressief.

Bonus-malusregeling op basis van energielabels afgeschaft

Tegelijkertijd wordt met de introductie van deze absolute CO2-heffing het fiscale belang van de energielabels afgeschaft. Vanaf 2010 maakt het voor de BPM dus niet meer uit of een auto een A- of een G-label heeft. De labels blijven wel bestaan als voorlichtingsmateriaal.

Slurptaks afgeschaft

Ook de slurptaks verdwijnt als zodanig. De ombouw naar heffing op CO2-uitstoot zorgt ervoor dat feitelijk álle auto’s op basis van een soort slurptaks worden belast. Doordat de BPM-heffing naar CO2 progressief is, betalen auto’s met een hoge CO2-uitstoot extra veel BPM. Hiermee wordt het wegvallen van de slurptaks gecompenseerd.

Stimuleren zeer zuinige auto’s

Zuinige personenauto's die net niet in aanmerking komen voor BPM-vrijstelling (benzine: 111 t/m 120 gr/km CO2, diesel 96 t/m 104 gr/km, in 2010 t/m 120 gr/km) krijgen in 2010 een BPM-korting van € 750 en in 2011 een BPM-korting van € 500.

Roettaks diesels vervangen door kortingsregeling

De roettaks is vervangen voor een kortingsregeling voor auto’s die minder dan 5 mg/km fijnstof (PM10) uitstoten. Deze bedroeg in 2009 € 600, voor 2010 wordt dat gehalveerd tot € 300. Vanaf 2011 wordt geen korting meer gegeven.

Stimuleren Euro-6

Vanaf 2011 worden euro-6 dieselauto's drie jaar lang fiscaal gestimuleerd: in 2011 met € 1500, in 2012 met € 1000 en in 2013 met € 500.


Tabel BPM-tarieven 2010 – 2013

BENZINE

Tarieven BPM 2010-2013

2010

2011

2012

2013

BPM o.b.v. netto catalogusprijs
BPM basispercentage Brandstofkorting benzine 


BPM o.b.v. CO2-uitstoot
Tarief per gr/km CO2 t/m 110 gr
Tarief per gr/km CO2 111 t/m 180 gr
Tarief per gr/km CO2 181 t/m 270 gr
Tarief per gr/km CO2 vanaf 270 gr

Overige differentiaties
Energielabels (A t/m G)

Bonus zuinige auto (111 t/m 120 gr)
Slurptaks (tarief vanaf 205 gr/km)

 

 

 

 

27,4%
-/- € 1.288BPM-vrij
€ 34
€ 126
€ 288


n.v.t.

-/- € 750
n.v.t.

19%
-/- € 824BPM-vrij
€ 52
€ 173
€ 403


n.v.t.

-/- € 500
n.v.t.

 

11,1%
-/- € 450BPM-vrij
€ 71
€ 213
€ 497


n.v.t.

€ 0
n.v.t.

 

0%
€ 0BPM-vrij
€ 95
€ 286
€ 667


n.v.t.

€ 0
n.v.t.DIESEL

Tarieven BPM 2010-2013

2010

2011

2012

2013

BPM o.b.v. netto catalogusprijs
BPM basispercentage
Brandstoftoeslag diesel 

BPM o.b.v. CO2-uitstoot
Tarief per gr/km CO2 t/m 95 gr

Tarief per gr/km CO2  96 t/m 155 gr
Tarief per gr/km CO2 156 t/m 232 gr
Tarief per gr/km CO2 vanaf 232 gr

Overige differentiaties
Energielabels (A t/m G)

Bonus zuinige auto (96 t/m 120 gr)
Slurptaks (tarief vanaf 170 gr/km)
Roetfilter korting (<= 5 mg/km PM10)

Euro-6 diesel korting

 

 

 

 


27,4%
€ 1.076


BPM-vrij

€ 34
€ 126
€ 288


n.v.t.

-/- € 750
n.v.t.
-/- € 300

n.v.t.


19%
€ 1.526


BPM-vrij

€ 52
€ 173
€ 403


n.v.t.

-/- € 500
n.v.t.
n.v.t.

-/- € 1.500

 


11,1%
€ 1.900


BPM-vrij

€ 71
€ 213
€ 497


n.v.t.

€ 0
n.v.t.
n.v.t.

-/- € 1.000

 


0%
€ 2.400


BPM-vrij

€ 95
€ 286
€ 667


n.v.t.

€ 0
n.v.t.
n.v.t.

-/- € 500

 

Vrijstelling HSB voor zeer zuinige auto’s

In 2009 is het HSB-tarief voor zeer zuinige auto’s (t/m 110 gr/km (benzine) respectievelijk 95 gr/km (diesel)) tot een kwart teruggebracht. Vanaf 2010 worden deze auto’s helemaal vrijgesteld van HSB.

Bijtelling privégebruik auto

In 2010 zijn er drie bijtellingspercentages voor de bijtelling auto van de zaak, afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot: 

Bijtelling(% van catalogusprijs)

CO2-uitstoot diesel

(gram/km)

CO2-uitstoot overige brandstoffen (gram/km)

14%

95 en lager

110 en lager

20%

96 – 116

111 – 140

25%

117 en hoger

141 en hogerBron: VNA

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
 
 
contentBottom
 
 
Personal Car Lease     TT Vasumweg 114     1033 SH Amsterdam     Disclaimer     Sitemap      Links
Home

© 2013 Personal Car Lease - 088 - 6464696