TT Vasumweg 114
1033 SH
Tel. 088 - 6464696
Fax. 020 - 4630498
Email: info@pcl.nl
 
rightTop
rightTop

Bel ons voor een persoonlijke intake.

Of vul hier ons
online intakeformulier in!
 
rightBottom
 
contentTop
Belastingmaatregelen 2009

Belastingmaatregelen 2009

Belastingmaatregelen 2009

Wat wijzigt er fiscaal in 2009 voor de autobranche?

1)Verlaging tarief BPM

Het tarief van de BPM wordt verder verlaagd. De verlaging vindt, zoals ook in 2008, gelijktijdig plaats met de verhoging van de houderschapsbelasting (HSB) (beter bekend als motorrijtuigenbelasting MRB), zodat sprake is van een verschuiving van BPM naar HSB. Deze verschuiving vindt plaats als stap richting de kilometerbeprijzing. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft aangekondigd dat in de jaren 2009-2012 een verdere afbouw van de BPM plaatsvindt van 5% per jaar, in latere jaren zal een afbouw van 12,5% per jaar plaatsvinden.

 

 

 

Tot 1-1-2009

Vanaf 1-1-2009

Tarief BPM

42,3%

40,0%

Korting benzineauto’s

€ 1.442

€ 1.288

Opslag dieselauto’s

€ 307

€ 366

 

De bonus/malusbedragen gekoppeld aan de energielabels blijven in 2009 ongewijzigd in stand.


2)CO2-toeslag BPM

De toeslag bedraagt € 125 per gram uitstoot boven:

   - 170 gram per kilometer voor dieselauto's
   - 205 gram per kilometer voor overige brandstoffen

In 2008 was het tarief nog € 110 per gram bij een uitstoot van respectievelijk 192 en 232 gram per kilometer.


3)Vrijstelling zeer zuinige auto’s BPM

Voor dieselauto’s met een absolute CO2-uitstoot van 95 gram/kilometer of minder en auto’s met overige brandstoffen met een absolute CO2-uitstoot van 110 gram/kilometer of minder worden vrijgesteld van de BPM. Dit betreffen de auto’s waarvoor een fiscale bijtellingspercentage geldt van 14%.


4)BPM-bonus voor een roetfilter af-fabriek

De fijnstofdifferentiatie (“roettaks”) is als gevolg van de door BOVAG en RAI gevoerde procedure verdwenen. Daarvoor in de plaats komt een BPM-bonus. Dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van 5 mg/km of minder ontvangen in 2009 een bonus van € 600.

 

Tabel tarieven BPM in 2009

Absolute CO2-uitstoot

BPM 2009

Zeer zuinige auto’s

 

Diesel<= 95 gram/km

Overig <= 110 gram/km

Vrijstelling

Diesel> 95 gram/km

 

Overig > 110 gram/km

Bonus/malus

40% catalogusprijs

Benzinekorting: € 1288

Dieseltoeslag: € 366

Roetfilterkorting(<= 5 mg/km): € 600

Diesel> 170 gram/km

Overig > 205 gram/km

Bonus/malus

CO2-toeslag: € 125

Per gram/km over het meerdere

 

5)Verhoging Houderschapsbelasting (HSB)

De HSB wordt, door de afbouw van de BPM, verhoogd met circa 6% per jaar. Daarnaast worden de tarieven van de HSB aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2009 is 1,7%.

6)Verlaging Houderschapsbelasting (HSB) voor zeer zuinige auto’s

Per 1 april 2009 wordt de HSB voor zeer zuinige auto’s (<= 110/95 gram/km CO2-uitstoot) opnieuw gehalveerd. Ten opzichte van de normale tarieven van de HSB, betalen deze voertuigen nu een kwarttarief.

7)Verlaging Houderschapsbelasting (HSB) aardgasauto’s

Per 1 april 2009 wordt het tarief in de HSB voor aardgasauto’s verlaagd naar het niveau van auto’s op benzinemotoren.

8)Bijtelling privégebruik auto

Vanaf 1 januari 2009 zijn er drie bijtellingspercentages voor de bijtelling auto van de zaak, afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot:

Bijtelling(% van catalogusprijs)

CO2-uitstoot diesel

(gram/km)

CO2-uitstoot overige brandstoffen (gram/km)

14%

95 en lager

110 en lager

20%

96 – 116

111 – 140

25%

117 en hoger

141 en hoger

9)Tarieven BPM 2010-2013

In het Belastingplan 2009 zijn ook de tarieven voor 2010-2013 opgenomen. In deze zal de grondslag van de BPM worden gewijzigd van netto catalogusprijs naar absolute CO2-uitstoot. In onderstaande tabel staan de toekomstige tarieven vermeld:

 

Tarieven BPM 2010-2013

2010

2011

2012

2013

Basispercentage BPM

Benzinekorting

Toeslag diesel

Roetfilterkorting (<=5 mg/km)

 

Vrijstelling CO2-grens <= 110 gram/km benzine

Bonus CO2-grens 111 tm 120 gram /km benzine

 

CO2-grens 1e schijf gram/km benzine

CO2-grens 2e schijf gram/km benzine

CO2-grens 3e schijf gram/km benzine

 

Vrijstelling CO2-grens <= 95 gram/km diesel

Bonus CO2-grens 96 tm 104 gram /km diesel

 

CO2-grens 1e schijf gram/km diesel

CO2-grens 2e schijf gram/km diesel

CO2-grens 3e schijf gram/km diesel

 

Tarief 1e schijf euro per gram/km in €

Tarief 2e schijf euro per gram/km in €

Tarief 3e schijf euro per gram/km in €

 

 

 

 

27,4%

-1288

1076

-300

 

 

 

 

500

 

110

180

270

 

 

 

500

 

 

95

155

232

 

35

120

278

19,0%

-824

1526

0

 

 

 

 

500

 

110

180

270

 

 

 

500

 

 

95

155

232

 

52

173

403

 

11,1%

-450

1900

0

 

 

 

 

 

 

110

180

270

 

 

 

 

 

 

95

155

232

 

71

213

407

 

0,0%

0

2400

0

 

 

 

 

 

 

110

180

270

 

 

 

 

 

 

95

155

232

 

95

295

667

 

Bron: VNA 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
 
 
contentBottom
 
 
Personal Car Lease     TT Vasumweg 114     1033 SH Amsterdam     Disclaimer     Sitemap      Links
Home

© 2013 Personal Car Lease - 088 - 6464696